تصاویر سالن
اطلاعات سالن
نام سالن :سالن امام حسن (ع)
نام مسجد : امام حسن (ع)
آدرس : خیابان بریانک غربی روبروی جوهری
توضیحات :
امتیازات سالن
امکانات سالن
آسانسور ندارد
پله ندارد
محدوده ترافیک نمی باشد
مداح ندارد
میز و صندلی ندارد
موقعیت مکانی سالن
تقویم کاری
ردیف روز تاریخ ساعت از ساعت تا رزرو
یک تاریخ انتخاب نمایید
نظرات در مورد سالن