تصاویر سالن
اطلاعات سالن
نام سالن : سالن موسی ابن جعفر (ع)
نام مسجد : موسی ابن جعفر (ع)
آدرس : قلعه مرغی – بین خیابان ابوذر (فلاح) و راه آهن – نبش کوچه احمدی
توضیحات :
امتیازات سالن
امکانات سالن
آسانسور ندارد
پله ندارد
محدوده ترافیک نمی باشد
مداح ندارد
میز و صندلی ندارد
موقعیت مکانی سالن
تقویم کاری
ردیف روز تاریخ ساعت از ساعت تا رزرو
یک تاریخ انتخاب نمایید
نظرات در مورد سالن